Slide background

BİLİMSEL PROGRAM

BİLİMSEL PROGRAMI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  SALON 1 SALON 2 SALON 3
09:00-09:30 Bilim Dili Türkçe
Moderatör: Hayati Durmaz
Türkçe Konuşulan Ülkeler Olarak İş Birliğimizin Dünü, Bugünü ve Yarınki Hedeflerimiz
Yüksel Özkan
Tartışma
09:30-09:50 Ortopedi ve Travmatolojide Eğitim
Moderatör: Mahmut Nedim Doral
  APOA Bölgesinde Ortopedi ve Travmatoloji Eğitiminin Durumu
Önder Aydıngöz
  Özbekistan’da  Ortopedi ve Travmatoloji Disiplininde Gelişmeler
İrismetov M.E.
  Ulusal Travmatoloji ve Ortopedi Bilimsel Merkezinin Bilimsel ve Eğitimsel Faaliyetleri
Batpen A.N.
  Tartışma
09:50-10:50 Açılış
Hudayarov Asilbek Anvaroviç, Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı
Zayniyev Suhrob Sobiroviç, Semerkant İl Sağlık Müdürü
Hayati Durmaz, Mahmut Nedim Doral, İrismetov M., Hakan Dinçyürek, Aydın Gahramanov, Bekarisov Oljas Sapargaliyeviç
10:50-11:20 Kahve Arası
11:20-13:00 Artroplasti 1
Moderatörler: Aydın Gahramanov, İrfan Öztürk
Pediatrik Ortopedi
Moderatörler: Muharrem İnan, Iskandar Yunusoviç
Omuz ve Dirsek Cerrahisi
Moderatörler: Gazi Huri, Mehmet Demirtaş
  Diz Ekleminin Total Endoprotezi, Planlama, Komplikasyonların Prognozu
Irismetov M.E., Khujanazarov I.E. Abdunazarov Ş.Kh.
Gelişimsel Kalça Displazisi Türkiye Yaklaşımı
Muharrem İnan
Reverse Omuz Potezi Yeni Tasarimlar
Gazi Huri
Orta ve İleri Dönem Gonartroz Tedavisi
Hasan Bombacı
Serebral Palsi Ortopedik Yaklaşım
Muharrem İnan
Revers Omuz Protez Komplikasyonları
Mehmet Demirtaş
Varus Dizde Total Diz Protezi
Aydın Gahramanov
Serebral Palside USG ve Botox Uygulamaları
Kubilay Beng
Rotator Manşet Yırtıklarının Tedavisinde Güncel Tedavi Seçenekleri
Gazi Huri
Unikondiler Diz Protezi; Endikasyon ve Uygulamadaki Önemli Noktalar
Burak Akan
Serebral Palsi Üst Ekstremite Yaklaşımı
Atakan Aydın
Kontrollü Ultrasonik Navigasyon Altında Yapışkan Kapsülitin (Donmuş Omuz) Tedavisindeki Enjeksiyon Tekniği
Raimagambetov Y., Serıkbaeva E.N.
Gonartrozda Ağrı Sendromunun Tedavisinde Bir Yöntem Olarak Radyofrekans Ablasyonu
Şauhin E.N., Anaşev T.S.
Çocukluk Çağı Humerus Suprakondiler Kırıklarına Yaklaşım
Oğuzhan Gökalp
Biseps Braki Kası Yırtığı Olan Hastaların Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Retrospektif Analizi
Irismetov M.E. Hamroyev Sh.F
Alt Ekstremite Artoplastilerinde Vasküler Yaralanmalar
Savaş Çamur
Osteogenezis İmperfekta
Muhammet Çağatay Engin
Humerus Lateral Kondilinde Psödartozlu Hastaların Cerrahi Tedavisinin Sonuçları
Muhammadiev E.R.
Kalça ve diz eklemlerinin revizyon artroplastisinin etiyolojisi
A.A. Belokobilov, V.D.Serikbaev, Petrovskiy K.A.
Çocuklarda Hipermobilite Sendromunun Tanı ve Tedavisi
Alimukhamedova F.Sh., Juraev A.M., Ismatullaeva M.N
Humeral Diyafiz Psödoartrozunun Cerrahi Tedavisi
Dursunov A.M., Ruzikulov O.Ş.
Travma sonrası koksartrozun endoprotezlerinin cerrahi tedavisi için taktikler
Mirzaev Ş. Kh. Kakhramonov S. K. Dursunov A. M.
Pes planus cerrahisinde bir yöntem olan artroerezis
Ahmet Sevencan
Klavikula Kırıklarının Cerrahi Tedavisi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Şükürov E.M., Zhabbarov A.A.
Tartışma

Tartışma

Anterior Omuz İnstabilitelerinde Güncel Tedavi
Gazi Huri
 

 

Posterior Kilitli Omuz Çıkıkları
Nasuhi Atay
 

 

Tartışma
13:00-14:00 Öğle Arası
14:00-15:45 Artroplasti 2
Moderatörler: İlker Çetin, Mirzaev Sh.Kh, Burak Akan
Omurga 1
Moderatörler: Akif Kaygusuz, Hudoiberdiev K.T.
Deformite ve İlizarov Cerrahisi
Moderatörler: Hayati Durmaz, Agşin Bağırov
  Primer Total Kalça Artroplastisinde Cerrahi Yaklaşımlar
İrfan Öztürk
Lomber Omurganın Fıtıklaşmış Intervertebral Disklerinin Endoskopik Mikrodisektomi Kullanılarak Cerrahi Tedavisi Sonuçlarının Analizi
Şatursunov Ş.Ş., Şatursunov Ş.Ş., Eşkulov D.İ.
İlizarov Metodunda Yeni Gelişmeler
Agşin Bağırov
Şiddetli Displastik Koksartroz İçin Endoprotez
Mirzaev Sh.Kh
Dejeneratif Lomber Spinal Kanal Stenozunun Endoskopik Dekompresyon Kullanılarak Cerrahi Tedavisi
Shatursunov Ş.Ş., Şatursunov Ş.Ş., Eşkulov D.I., Mirzakhanov S.E.
Deformite Uzatma Cerrahisinde Uzayabilen Çivilerin Kullanımı
Halil İbrahim Balcı
Yüksekte Kalça Çıkığı Zemininde Kalça Protezi
Remzi Tözün
Lomber Disk Hernisinin Farklılaştırılmış Endoskopik Tedavisi
Khudaiberdiev K.T., Tursunov F.K., Tursunov M.K.
Bifokal Femur Kırığının Cerrahi Tedavisi Sonrası Gelişen Bifokal Psödoartroz/Olgu Sunumu
Rozi Doleva
GKD Zemininde Artroplasti ve Yeni Ufuklar
İlker Çetin
Komplike Servikal Vertebra Kırıklarının Cerrahi Tedavisinin Özellikleri
Khudaiberdiev K.T., Tursunov K.K.
Yetişkinlerde Osteogenez İmperfakta. Klinik vaka
Dursunov A.M.
Artroplastide Ağrı Kontrolü
Cengiz Şen
Spesifik Olmayan Spondilitin Erken Tanı ve Tedavi Yöntemlerinin İyileştirilmesi
Abdiev Sh.E
Bilgisayar Destekli İlizarov
Muhammet Çağatay Engin
Çift Taraflı Artroplastide Zamanlama
Kayahan Karaytuğ
Servikal Omurga Diskinin Fıtığı Cerrahi Tedavide İyileşme Silindirik Kafes Uygulaması ve Transkranyal Manyetik Simülasyon Yardımla Erken Rehabilitasyon
Shodmonov B.R.
Üst Ekstremite Uzatma Cerrahisi
Ömer Ayık
Başarısız kalça revizyon cerrahisi sonrası tedavi seçenekleri
Berk Güçlü
Omurga Yaralanmalarında Hücresel Teknolojilerin Uygulanması
Baydarbekov M.Y., Abdikalikov M.C., İpmagambetov D.N.
Travma Sonrası Kruzartroz: Düzeltici Osteotomi mi Yoksa Artrodez mi?
Kosubaev A.A.
Tartışma Omurga deformitelerinin düzeltilmesinde sagittal dengenin önemi ve restorasyonu
Okan Özkunt
Tartışma

 

Tartışma  
15:45-16:15 Kahve Arası
16:15-18:00 El Cerrahisi
Moderatörler: Yüksel Özkan, Sinan Adıyaman
Omurga 2
Moderatörler: Oljas Bekarisov, Sinan Yılar
Ayak ve Ayak Bileği
Moderatörler: Mehmet Aşık, Tazhin K.B.
  Karpal Tünel Cerrahisinde Dikkat Edilecek Noktalar
Sinan Adıyaman
Geliştirilen Yerli Kafesin Kullanımıyla Omurganın Dejeneratif Lezyonlarının Cerrahi Tedavisi
Baydarbekov M.Y., Abdıkalıkov M.S., Ipmagambetov D.N.
Endoskopi Kontrolünde Aşil Tendon Tamirleri ve Paratenonun Önemi
Mahmut Nedim Doral
Distal Radius Kırığı Komplikasyonları
Mehmet Demirtaş
İdiyopatik Skolyozun Cerrahi Düzeltilmesine Yeni Bir Bakış
Abdaliyev S.S., Baitov D.T.
Ayak Bileği Çevresi Osteokondral Lezyonların Tedavisi
Mehmet Aşık
Distal Radioulnar Eklem Problemleri
Kahraman Öztürk
Çocuklarda Konjenital Omurga Skolyozunun Cerrahi Olarak Düzeltilmesi
Abdaliyev S.S., Estay D.J.
Aseptik Nekrozda Talus Kemiğinin Bireysel Protezleri
Tazhin K.B.
Travmatik Pleksus Yaralanmalarında Tedavi
Atakan Aydın
Omurganın Konjenital Deformitesinin Cerrahisinde Katkı Teknolojilerinin Uygulanması
Serıkov S.J., Abdaliyev S.S.
Talusun Osteokondral Defektlerinin Tedavisinde Hücre Teknolojileri
Makhmetova M., Raimagambetov Y., Balbossynov B., Saginova D.
Kübital Tünel Sendromu
Uğur Bezirgan
Bekhterev Hastalığında Omurga Deformitelerinin Cerrahi Olarak Düzeltilmesi
Abdaliyev S.S.
İlk Metatarsofalangeal Eklemin Artroplastisinin Birincil Sonuçları
Nurahmetov A.A.
Tetik Parmak
Uğur Bezirgân
Skolyoz Hastalarında Ameliyat Edilen Omurganın Ağrı Sendromlarında Radyofrekans Ablasyonu
Anaşev T.S., Şauhin E.N., Şokanov T.M.
Dirençli Topuk Ağrısında Bir Tedavi Yöntemi Kombine Cerrahi Teknik
Kayahan Karaytuğ
Başparmak Kök Artrozu Cerrahi Tedavisi
Dursun Karataş
İdiyopatik Skolyozun Cerrahi Teknolojileri: Modern Bir Yaklaşım
Nadirov N.N., Nagımanov B.A.
Kalkaneus ve Talus Kırıklarının Cerrahi Tedavisinin Yetersiz Sonuçlarının Analizi
Ravshanov SH.N.
Tartışma Omurga Deformitelerinde Osteotomi Teknikleri
Sinan Yılar
Tartışma
  Tartışma  
  SALON 1 SALON 2 SALON 3
08:30-09:30 Genel Ortopedi
Moderatörler: Remzi Tözün, İrismetov M., Dursunov A.M.
Ortopedi ve Travmatoloji’de Ülkelerin Bugünkü Durumları ve Gelecek
Hakan Dinçyürek
Kazakistan Cumhuriyeti'nde Travmatolojik ve Ortopedik Bakımın Kalitesini Artırmaya Yönelik Organizasyonel Teknolojiler
İskakov E.S.
Tartışma
09:30-10:00 Kahve Arası
10:00-11.15 Artroskopi 1
Moderatörler: Mahmut Nedim Doral, Raymagambetov Erik Kanatoviç
Ortopedi ve Travmatolojide Güncel Sorunlar
Moderatör: Önder Aydıngöz
Fizyoterapi
Moderatör: Zeynep Hoşbay, Oğuzhan Gökalp
  Ön Çapraz Bağ Revizyon Cerrahisinin Püf Noktaları
Hasan Bombacı
FFN ve amaçları
Önder Aydıngöz
Ortopedik Hastaların Karmaşık Tedavisinde Fizyoterapi
Askarova D.Ş.
ÖÇB Revizyonu Tek Seans? Çift Seans?
Yavuz Kocabey
Рostkoidal Kemik Nekrozu Olan Hastalarda Dansitometrik ve Laboratuvar Testlerinin Sonuçları
Valiyeva K.N., Rustamova U.M., İsmatullayeva M.N.
Femur Başının Aseptik Nekrozu Olan Hastaların Rehabilitasyonu
Rakhmonov S.R
Popliteal Kistlerin Artroskopik Tedavisi
Khudaiberdiev K.T., Tursunov K.K
İskelet Travmalı Hastalarda Yağ Embolisi Sendromunun Tanı ve Tedavisine Modern Yaklaşım
Valiev E.Yu., Mirjalilov F.Kh., Dzhamaldinova R.K.
Ekstremite Yaralanmalarının Sonuçları Olan Hastaların Rehabilitasyonunda Psikoprofilaksi
Dursunov S.A., Dursunov A.M., Mırzayev A.K.
Menisküs Kök Tamirleri
Mahir Mahiroğulları
Deprem Yaralanmalarında Kompartman Sendromu, Crush ve Amputasyonlar
Sefa Giray Batıbay
Distal Radius Uç Kırıkları Sonrası El Bileği Eklem Limitasyonunda İki Farklı Protokolün Etkisi
İrem Güney, Zeynep Hoşbay
Artroskopi Kullanarak Tibia Kondillerinin Kronik Kırıklarının Tedavisinde Deneyimimiz
Irismetov M.E. Shamshimetov D.F.
The Utilization Of Alginate Wound Coatings With İmproved Antibacterial And Regenerative Properties İn Treatment Of Complex Wound/ Antibakteriyel ve Rejeneratif Özelliği Artırılmış Gümüş Kaplı Yara Örtülerinin Kompleks Yara Tedavisinde Kullanımı
Aliya ATEPİLOVA
Tartışma
Multiligamentöz Diz Eklemi Yaralanmalarında Tek Aşamalı Tedavi Deneyimimiz
Irismetov M.E. Rajabov Q.N.
Karpal (El) Travmatolojide Ultrason Görüntüleme Olanakları
Serıkbaeva E.N.
 
Tartışma Politravmalı Hastalarda Stabil Olmayan Pelvik Kırıkların Tedavisinde Deneyim
Valiev E.Yu., Khasanov Z.R., Tilyakov Kh.A
 
  Tartışma  
11:15-13:00 Artroskopi 2
Moderatörler: Yavuz Kocabey, Irismetov M.E.
Ortopedi Hastalarında Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakımı Panel
Moderatörler: Hayriye Ünlü, Jaksybekova Galina
Enjeksiyonlar ve Ortopedik Endüstri
Moderatörler: Hayati Durmaz, Ömer Naci Ergin
  Kalça Artroskopisi Teknik ve Güncel Klinik Uygulamalar
Mehmet Aşık
Total Kalça Artroplastisinde Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakımı
Çiğdem Canbolat Seyman
Ortopedik Malzemede İnovasyonun Önemi
Ahmet Fethi Polat İKMIB üyesi, BIYOSAD Başkan Vekili, TST Genel Müdürü
Femoroasetabuler Sıkışmada Periferik Kalça Artroskopisi
İbrahim Tuncay
Total Kalça Artroplastisi Sonrası Gelişen Komplikasyonlar ve Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakımı
Hayriye Ünlü
Eklem İçi Enjeksiyon Uygulamaları
Hakan Kara
Tekrarlayan Omuz Çıkıklarının Artroskopik Tedavisindeki Deneyimimiz
Usmanov F.M.
Ortopedi Hastalarında Venöz Tromboemboli ve Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakımı
Nurhan Bayraktar
Üst uzuv ve alt uzuv protezleri
Mehmet Zeki Çulcu
Diz Eklemi Osteoartritinin Tedavi Deneyiminde Artroskopik Denervasyonun Önemi
Irismetov M.E. Rajabov Q.N.
Ortopedi Hastalarında ERAS Protokollerinin Hemşirelik Bakımında Uygulanması
Çiğdem Kaya
Ortopedide Ortobiolojik Enjeksiyonlar
Çağatay Uluçay
Diz Ekleminin Medial Kollateral Ligamanın Otoplastisi Sonrası Sonuçların Uzun Vadeli Analizi
Irismetov M.E. Rustamov F.R.
Tartışma Tartışma
Tartışma    
13:00-14:00 Öğle Arası
14:00-15.45 Travma 1
Moderatörler: Mehmet Cenk Cankuş, Dursunov A.M.
Acil Tıp
Moderatörler: Serkan Emre Eroğlu, Khikmat Anvarov
Tümör
Moderatörler: Mahmut Nedim Aytekin, Korhan Özkan
  Asetabulum Kırıklarında Modifiye Dilmiş Stoppa Kesisi ile Osteosentez
Kalender Canbahışov
Polytrauma and Acute Cardiovascular Diseases Centers – A New Structural Unit in Uzbekistan EMS/ Politravma ve Akut Kardiyovasküler Hastalıklar Merkezleri-Özbekistan’da Yeni Bir Yapısal Birim
Khikmat Anvarov
Ortopedik Onkoloji Hastasına Doğru Yaklaşım
Mahmut Nedim Aytekin
Posterior Asetabulum Kırıkları
Fatih Emre Topsakal
The Injury of Pancreas Within Multiple Traumas/ Multipl Travmalarda Pankreas Yaralanmaları
Abror Alijanov
Ortopedik Onkolojide Tanı Yöntemleri ve Biyopsi Teknikleri
Ali Erkan Yenigül
Femur Kırıklarının Cerrahi Tedavisinin Optimizasyonu
Dursunov A.M., Saidiakhmatkhanov S.S
Timely Endovascular Reperfusion in The Treatment of Acute Ischemic Stroke/ Akut İskemik İnmede Zamanında Tedavi
Sardor Tursunov

Kemik Tümörlerinde Biyolojik Rekonstrüksiyon Yöntemleri
Ahmet Salduz

Türk Toplumunda İleri Yaş Kalça ve Femur Kırıklarında C Çivi Kullanımı
Cenk Cankuş Halil
The Usage of Temporary Wound Coverings in Local Burns Treatment/ Yanık Tedavisinde Local Yara Örtülerinin Kullanımı
Utkir Komilov
Yumuşak Doku Tümörleri ve Klinik Evreleme
Eyüp Şenocak
Genç Popülasyonda Femur Boyun Kırıklıklarında En Sık Görülen Postoperatif Komplikasyonlar
Eren Seyfullah
Free Ammonia as an Early Marker of Toxic Hepatitis in Patients With Severe Burn Injury/ Ciddi Yanık Yaralanması Olan Hastalarda Toksik Hepatitin Erken Belirteci Olarak Serbest Amonyak
Amir Stopnitskiy
Benign Kemik Tümörlerinde Greft Çeşitleri ve Kullanım Yerleri
Murat Korkmaz
Femoral Kırıklarda Sahte Eklemlerin Tedavisi ve Gecikmiş Konsolidasyon
Alimov A. P., Turaev Ş. H., İsmatullaeva M. N
Early And Long-Term Results of Off-Pump CABG in Multivessel Coronary Artery Disease/ Çoklu Damar Koroner Hastalığında Pompasız Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi
Abdusalom Abdurakhmanov
Çocukluk Çağı Kemik Kanserlerinde Rezeksiyon Sonrası Uzayabilen Endoprotezler ile Rekonstrüksiyon
Alovsat İsayev
Alt Bacak Kemiklerinin Yalancı Eklemlerinin Cerrahi Tedavisi
Umarov F.H., Samatov C.C.
Diz ekleminin eklem içi kırıklarının cerrahi tedavi taktikleri
Dursunov.A.M., Boymurodov.Ğ.A
Ewing sarkom tanı ve tedavisi
Korhan Özkan
DİZ OSTEOARTRİTİNDE TEST KAPSÜLEKTOMİ İLE TOTAL DİZ DEĞİŞTİRME (DENEYİMİMİZ)
Irismetov M.E., Mirzaev Sh.Kh., Rakhimov A.M.
Current Interventions in Severe Trauma Brain Injury/ Ağır Travmatik Beyin Hasarında Güncel Müdahaleler
Anvar Salaev
Tartışma
Tibia Açık Kırıklarının İki Aşamalı Cerrahi Tedavisinin Taktikleri
Shukurov E.M.Soipov R.R
Minimally Invasive Technologies in The Surgical Treatment Of Peacetime Heart Penetrating Injuries / Kalp Penetran Yaralanmalarda Cerrahi Tedavide Minimal Invazif Cerrahi
Miraziz Mirsidikov
 
Osteoporozda Eklem İçi Kırıkların Tedavi Taktikleri
Dursunov A.M., Boymurodov G.A
Tartışma  
Travmatik Sinir Yaralanmalarının Ultrason Tanısı
Serıkbaeva E.N.
   
Tartışma    
15:45-16:15 Kahve Arası
16:15-18:00 Travma 2
Moderatörler: Nurzat Elmalı, Kalender Canbahışov
Diz ve Kalça Cerrahisinde Artroplasti Dışı Sorunlar
Moderatörler: Berk Güçlü, Alexsey Belokobylov
Robotik Cerrahi
Moderatörler: İbrahim Tuncay, Ömer Naci Ergin
  El Bileğinin Ekstansör Tendon Rüptürleri
Melih Bağır
Medial Kompartman Artrozunun Tedavisinde Yüksek Tibial Osteotomi Planlama ve Cerrahi Önemli Noktalar
Nurzat Elmalı
Diz Protezinde Robot Kullanımı
Ömer Naci Ergin
Kalkaneus Kırıklarına Güncel Yaklaşım
Gökhan Cansabuncu
Tekrarlayan Patellofemoral İnstabilitede Cerrahi Tedavi
Nurzat Elmalı
Robotik kalça artroplastisi
İbrahim Tuncay
Deprem gibi crush ekstremite yaralanmalarda erken dönemde uzuv korumak ve daha sonrasında rekonstruksiyon için neler yapabiliriz
Perçin Karakol
Diz Ekleminin Osteoartriti, Tanı ve Tedavi Özellikleri
İrismetov M.E. Tadjinazarov M.B

Artroplastide Robotik Teknoloji Neler Getiriyor
Erdener Ertürer

Asetabulum'a Erişim Seçimi
Mursalov N.K., Manap N.N.
Kronik Periferik Dolaşım Bozukluklarında Diz Ekleminin Osteoartritinin Tanı ve Tedavisi
Mamasoliev B., Khodzhanov I.Yu
Tartışma
Ortopedik Hastalarda Pürülan Septik Komplikasyonların Gelişimi için Risk Faktörlerinin Retrospektif Analizi
Konkaev A.K.
Kalça Avasküler Nekrozunun Tedavisi
Akbar Mirzayev, Asliova Saodat
17:10-18:00
Spor Hekimliği
Moderatörler: Gökhan Polat, Gürhan Dönmez
Tibia Açık Kırıklarının iki Aşamalı Cerrahi Tedavisinin Taktikleri
Shukurov E.M., Soipov R.R.
Crowe Tip IV Displastik Koksartrozlarda Derotasyon Plakasının Kullanımı
Oktyabrova D.G., Aşimov K.D., Baydalin T.T., Suleimenov B.T.
Takımın Arkasındaki Takımın Lideri: Takım Doktoru
Metin Ergün
Ortopedide Minimal İnvazif Tespit
Barış Yılmaz
Femoroasetabuler Sıkışmada Mini Open Yaklaşımla Tedavi
Nurzat Elmalı
Takım Doktorunun Sahada Karşılaştığı En Olası Senaryolar: Çizginin Diğer Tarafı
Gürhan Dönmez
Travma Bakımı Sağlamak İçin İki Aşamalı bir Taktik Kullanma Bağlamında Çoklu Travmalı Hastalarda Kas-İskelet Sistemi Yaralanmalarının Tedavisinde Deneyim
Valiev E.Yu., Karimov B.R., Zhabbarov Zh.Yu., Sadykov I.Kh.
Kalça ekstraartiküler patolojileri
Gökhan Polat
Diz Ekleminde sadece ÖÇB Yoktur
Mahmut Nedim Doral
Alt Ekstremitelerde Kombine Osteovasküler Yaralanmaları Olan Mağdurlar için Tanı ve Cerrahi Tedavi Taktiklerinin İyileştirilmesi
Valiev E.Yu., Ismailov A.D., Kim D.L.
Girgin Eksternal Fiksatörü ile yapılan tibia üst uç valgus osteotomisi
Ahmet Sebik
Tartışma
Tartışma Erişkin Hastalarda Güncel Yüksek Tibial Osteotomi Uygulamaları
Ozan Akça
 
  Tartışma  
Kapanış